top of page
  • ardesignreality

Úskalia kúpy / predaja pozemkov

Aktualizováno: 21. 6. 2022

Kde bolo tam bolo, žili šťastne až kým nepomreli…… každý sníva svoj rozprávkový sen, keď stretne toho pravého. V rozprávke by mal dotyčný zámok, no realita je taká, že treba nájsť nejaký byt, dom alebo pozemok - na stavbu svojho kráľovstva. : )

Našli ste teda pozemok vhodný na stavbu domu a rozhodujete sa o kúpe.

Tu je zoznam vecí , ktoré si treba overiť alebo sa na ne informovať. Pozriete sa na katastrálny portál www.zbgis.sk a z mapy a Listu vlastníctva vyčítate základné informácie.

1. druh pozemku – či je parcela vedená ako orná pôda, vinica, trvalý trávny porast, zastavaná plocha. Na obci si vyžiadajte územno-plánovaciu informáciu, či je daný pozemok v územnom pláne určený na výstavy obytných domov. V niektorých prípadoch bude treba riešiť vyňatie z pôdneho fondu.

2. vlastníci – ak je jeden vlastník, máte šťastie. Ak ich je viac, treba s každým jednať o predaji.

3. prístupová cesta - či je právne vysporiadaná a máte právo ju užívať ( ak nie, napr. nedostanete hypotéku )

4. siete a ich dostupnosť– elektrina, voda, plyn

5. ťarchy a vecné bremená – bývajú vyznačené na liste vlastníctva a hovoria o nejakých obmedzeniach alebo povinnosti niečo strpieť – napr. ochranné zóny, právo prechodu…., na LV býva tiež vyznačená plomba, to znamená, že na pozemku prebieha nejaké konanie ( dedičské, záložné právo banky….. a akékoľvek iné konanie ohľadom nehnuteľnosti nie je možné, pokiaľ sa neukončí prvé.

6. susediace pozemky

ďalšie záležitosti, ktoré by bolo dobré zistiť:

miestne poveternostné podmienky

zosuv pôdy v okolí

výskyt močiarov v okolí

výskyt podzemných vôd

výskyt povodňových zón

telekomunikačné káble cez pozemok

ochranné pásma

Ochranné pásma, kde nemôžte stavať sa všeobecne vyskytujú vo viacerých prípadoch:

ochranné pásmo okolo cintorína 50m

ochranné pásmo lesa

ochranné pásmo vodných tokov

ochranné pásmo okolo stĺpov el. vedenia – 1m

ochranné pásmo vysokého napätia – 10m

ochranné pásm - pramene a žriedla

ochranné pásmo cesty 1., 2., 3. triedy

ochranné pásmo letiska

ochranné pásmo - vysokotlakový vodovod

ochranné pásmo – káble ministerstva obrany a ministerstva vnútra – tie sú tajné a nevie o nich veľakrát ani obec

Ako vidíte, treba sa obrniť trpezlivosťou. Jednoduchšia cesta je dať si spraviť prieskum územia. Takýto kontakt Vám vieme poskytnúť a budete mať jasno, čo kupujete, či predávate. Jednoznačne takýto dokument zvýši dôveryhodnosť a aj cenu pozemku. A vy môžete spokojne spávať, že nekupujete mačku vo vreci.4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page