top of page
  • ardesignreality

Zlatý rez – dosiahnutie harmónie

Minule sme rozoberali dizajnérske triky pri predaji nehnuteľností a ako zútulniť svoje bývanie a načrtli sme, že s tým má niečo spoločné zlatý rez.

Určite ste sa stretli s tým, že niektoré stavby, domy, byty sa vám páčia, niektoré nie, niektoré obrazy, doplnky, oblečenie, obrazy vás chytia za srdce ako sa hovorí....... prečo je to tak ? V prípade domov a bytov je to samozrejme prostredie, veľkosť okien, veľkosť a usporiadanie miestností.

Nie je to len o pocite. Je v tom aj matematika.

Je pravda, že estetika a jej vnímanie je kompletne individuálne? Prečo na nás pôsobí niektorý dizajn príjemnejšie ako iný? V minulosti sa verilo, že si vieme napomôcť použitím matematickej rovnice zlatého rezu, ktorá funguje univerzálne.

Určite sa zhodneme na tom, že gotické katedrály sú dych vyrážajúce stavby. Stoja budovali sa desiatky rokov, stoja tu stovky rokov, aký pocit vyvolávajú..... ako ich vtedajší stavitelia projektovali ?

Toto je veľmi zaujímavá téma, každá jedna vec, detail, zdobný prvok má svoj symbolický význam a vychádza z geometrie.

Už od staroveku naši predkovia skúmali, ako vytvoriť harmóniu tela a duše, vecí, priestoru, architektúry.

V antickom grécku boli dôležité tieto umenia:

gramatika, rétorika, logika, aritmetika, geometria, hudba, astronómia – všetky boli vzájomne prepojené rôznymi súvislosťami a existovali v synergii.

Čo je zlatý rez?

Ide o matematickú rovnicu, s ktorou sa pracuje v pomere 1:1,618. Má predstavovať dokonalú harmóniu pre ľudské oko. Rozvinul ju matematik Fibonacci, ktorý sa venoval zákonitostiam postupnosti (Fibonacciho postupnosť). Platí, že každé číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...Stále je to pre vás až príliš abstraktné? Pre mnohých z nás je najuchopiteľnejšia jeho podoba, s ktorou ste sa už možno stretli – Fibonacci zakreslil zlatý rez ako špirálu, ktorá sa postupne rozširuje.

Pôvod zlatého rezu nie je celkom jasný, nevieme určiť, kde presne sa vyskytol prvýkrát.

Princípy zlatého rezu používali v Egypte – rozloženie pyramíd v Gíze aj ich proporcia a umiestnenie pohrebných komôr vychádza zo Zlatého rezu a tiež je vo vzťahu k planétam na oblohe, egyptský kánon je prísne matematický, niežeby egypťania neboli kreatívni, mali pravidlá ako maľovať, ako tesať do kameňa. Tutanchamónov sarkofág je plný zlatého rezu......v Starovekom Grécku, v Ríme projektovali antické stavby podľa týchto zákonitostí, celé antické umenie sa tým riadi.

1800 rokov neskôr Leonardo da Vinci skúmal antické umenie, veril, že dokonca aj telo človeka je v zlatom reze a skúmal tieto proporčné vzťahy ľudského tela: tvrdil, že tie sú dôvodom, prečo niektoré tváre a telá považujeme za viac krásne viac ako iné. Známy je jeho Vitruviov muž, postava muža z roztiahnutými pažami – kde rozmer paži rovná sa výške človeka. Zlatý rez nájdeme aj na ruke človeka – články prstov , keď sa pozriete -1.článok prsta k druhému je pomer 1.618 a 2. k 3. Takéto vzťahy nájdeme aj na iných častiach tela. V prírode je množstvo krásnych príkladov ako je všetko dokonale premyslené, všade nájdeme matematiku, lebo z matematiky pramení harmónia.

Starí majstri v maľbe – renesancia, baroko......si najskôr geometricky rozvrhli kompozíciu obrazu, nič tam nie je náhodné. Je v tom matematika, symbolika, silný odkaz.

Dnes tieto princípy nachádzajú svoje uplatnenie v architektúre, interiérovom dizajne, fotografii, grafickom dizajne, typografii.

Prepočítaním zlatého rezu na percentá dostaneme po zaokrúhlení 60% a 40%. V dizajne sa tieto časti rozčleňujú ďalej, 40% rozkladáme na 30% a 10%. Vzniká tým pravidlo 60-30-10, ktoré využívame napríklad na správne definovanie pomerov troch rôznych farieb, preto je populárne u interiérových a grafických dizajnérov. Nie je však limitované len na farby, môžeme s ním narábať voľne a toto pravidlo použiť na určenie kontrastov medzi ľubovoľnými prvkami. 60% predstavuje najviac dominantný prvok – ten je doplnený sekundárnym, ktorý tvorí jeho polovicu, a to 30%. Akcentové elementy by mali tvoriť len 10% z celku.

Čiže príklad: 60perc.béžovej, 30 perc.tm.hnedej, 10 perc.tyrkysovej – či v interiéri, či na plagáte, obraze....web stránke....ale platí to nielen vo farbe, ale aj veľkosti plôch sa tým riadia.

Grafici pri tvorbe loga logo geometricky konštruujú, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá – napríklad spoločnosť Apple, Google....

Takže trochu to bolo mimo tému financií a realít, ale verím, že zaujímavé pre poslucháčov. Zvedavosť je dôležitá v každom povolaní si myslím, mňa k týmto informáciám priviedla moja zvedavosť, človek musí na sebe pracovať, neustále sa vzdelávať.

24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page